Contentbeheer

Contentbeheer gaat meestal over de informatie die op een website wordt gedeeld met bezoekers van die website. Wat ik daarbij in het oog hou is dat de tekst een ‘pakkende’ kop heeft en dat de beschrijvende tekst die informatie bevat die voor elke lezer van belang kan zijn: wie, wat, waarom, waar, wanneer en hoe (5 W’s en H) zijn de leidraad die ik daarvoor gebruik. Wat ik wil bereiken is dat de lezer in één klap die informatie krijgt voorgeschoteld waar hij/zij om verzocht heeft.