Copywriting

Copywriting is het schrijven in opdracht