Media

Onder media worden verstaan alle beeldvormen die tot doel hebben een publiek te bereiken: tekeningen, foto’s, video/film, presentaties. Veel kan zelf worden gedaan, de verwerking vindt meestal plaats met behulp van de computer.