terms

BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

 1. Als u zich inschrijft op deze website wordt u gevraagd om enkele gegevens van uzelf in te vullen. Deze worden opgeslagen en worden enkel voor beheersdoeleinden gebruikt. Enkel de beheerder(s) hebben toegang tot deze gegevens.
 2. Omdat de Algemene Verordening Gegevensverwerking ook van toepassing op deze website is, geldt:
  1. dat u te allen tijde uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen
  2. dat de gegevens, die u verstrekt alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt mogen worden gebruikt
  3. de gegevens absoluut NIET aan derden ter beschikking worden gesteld
  4. de beheerder zal zorgdragen voor beveiliging van die gegevens door het organiseren van een beveiligde (zgn. SSL-)verbinding.
 3. Als u gegevens achter laat en gebruik blijft maken van deze website stemt u in met de bepalingen zoals hierboven beschreven